Ring nu: 43908400
Eyeaid Øjenskylsystem

TG  Eyeaid Øjenskylsystem

GODKENDT AF ARBEJDSTILSYNET
SKAL FOREFINDES PÅ ARBEJDSPLADSER
REDUCERER SKADESPÅVIRKNINGER I ØJNE
SKYLNING DÆKKER BÅDE ØJE OG ØJENLÅG
EN HÅNDS BETJENING - 15 MIN. SKYLLETID PR. FLASKE

 

Hent skylleguiden her 

 

”TIDEN” er den absolut vigtigste faktor for at redde synet, når uheldet er ude. Hurtig og let adgang, samt effektiv skylning ved øjenskader, er afgørende for at minimere skaderne efter uheld.

Dansk Standard, www.ds.dk, skriver omkring øjenskylleudstyr:

”Der skal være mindst 1 sæt i hvert rum, som skal være let tilgængeligt, og så vidt muligt placeret ved vask. Adgangen til øjenskyllefaciliteter må ikke hindres af døre. Afstanden fra enhver arbejdsplads må ikke overstige 15 meter, eller hvad der svarer til, at man kan nå, inden for maks. 10 sek.”

 

TG-CLEAN anbefaler:

Det anbefales, at EyeAid øjenskyllestation monteres et synligt sted, hvor der er frie og hurtige adgangsveje til stationen.

 

Det vil være passende at montere stationen således, at øverste kant på stationen er 165-170 cm. over gulvet.

 

Stationen monteres på væggen ved hjælp af 4 skruehuller på bagsiden af metalbeholderen. 

 

Øjenskylleflasker skal forefindes, hvor der er risiko for at komme i kontakt med stoffer, og materialer, som kan genere øjne.