Ring nu: 43908400
Støvbinder Magnesiumklorid

Støvbinder Magnesiumklorid

STØVBINDER MAGNESIUMKLORID er en effektiv måde at bekæmpe støvgener fra grusveje, ridebaner, byggepladser, campingpladser, parkeringspladser og lignende.

 

STØVBINDER MAGNESIUMKLORID binder støvpartiklen og forhindrer denne i at flytte sig og være til gene.

 

Mange steder bekæmper man støvgener med vanding, som medfører unødig spild af vandressourcer.

 

Vanding er ineffektivt, da vandet hurtigt fordamper og jævnlig vanding er både tidskrævende og dyrt.